Corporate governance

OK

Information related to the application of the principles of corporate governance.

PROJPRZEM S.A., in accordance with Principle II.1 point 14 of the Good Practices, informs that there are no special rules enforced at the Company, apart from those resulting from the provisions of the law, related to changing the entity authorized to audit financial statements.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w składzie organów Spółki.

Zgodnie z Działem II Zasad Ładu Korporacyjnego pkt 1.2a, PROJPRZEM S.A. informuje, że w skład Zarządu Spółki wchodzi Pani Anna Zarzycka-Rzepecka - Wiceprezes Zarządu oraz Pan Piotr Babst - Prezes Zarządu. W skład Rady Nadzorczej wchodzą jedynie mężczyźni. W latach poprzedzających rok 2012 w skład organów Spółki nie wchodziły żadne kobiety.