Dane rejestrowe

REGON:   002524300
NIP:   554-023-40-98
KRS:   0000024679


Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 5.982.716 PLN (całkowicie opłacony)