Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający conajmniej 5% głosów na WZA