Mamy przyjemność przedstawić Państwu nową na rynku bydgoskim ofertę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne mieszkaniowe. Przedmiotowy teren, którego właścicielem jest PROJPRZEM S.A. zlokalizowany jest w dzielnicy Fordon między ulicami: Akademicką, Kaliskiego i Bydgoskich Olimpijczyków. Do sprzedaży oddajemy nieruchomości o łącznej powierzchni 60 426,00 m2. Po podziale administracyjnym powstały działki o powierzchniach od 1792 m2 do 3519 m2. Podział geodezyjny i oferta nasza daje możliwość łączenia poszczególnych gruntów.

W bliskim sąsiedztwie działek znajdują się zabudowania Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego (po przeciwnej stronie ul. Kaliskiego), akademiki (po przeciwnej stronie ul. Bydgoskich Olimpijczyków) oraz zabudowa wielorodzinna (wielokondygnacyjne bloki przy ul. Igrzyskowej oraz po przeciwnej stronie ul. Akademickiej).                     

Dla terenu obejmującego przedmiotowe działki opracowano Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Akademickiego – Wschód w jednostce Fordon w Bydgoszczy, zatwierdzony uchwałą nr  XLIV/1367/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2001 r.:

- przeznaczenie terenu: zorganizowana działalność inwestycyjna - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; w parterze dopuszcza się wprowadzenie usług o charakterze nieuciążliwym,

- wysokość zabudowy nie może przekraczać 4 kondygnacji nadziemnych,

- zaleca się garaże podziemne lub wbudowane, należy zapewnić miejsca parkingowe wg. wskaźnika 1 miejsce / 1 mieszkanie,

- wymagana jest rekultywacja gruntów,

- obowiązuje zakaz realizacji obiektów gospodarczych i garaży naziemnych,

- należy zachować istniejące zadrzewienia,

- od strony ul. Akademickiej i Kaliskiego wymagany jest wysoki standard architektoniczny elewacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.