Ład korporacyjny

OK

Informacje ze stosowania zasad ładu korporacyjnego.

PROJPRZEM S.A., zgodnie z Zasadą II.1 punkt 14 Dobrych Praktyk, informuje, że w Spółce nie obowiązują szczególne reguły, poza wynikającymi z przepisów prawa, w zakresie zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w składzie organów Spółki.

Zgodnie z Działem II Zasad Ładu Korporacyjnego pkt 1.2a, PROJPRZEM S.A. informuje, że w skład Zarządu Spółki wchodzi Pani Anna Zarzycka-Rzepecka - Wiceprezes Zarządu oraz Pan Piotr Babst - Prezes Zarządu. W skład Rady Nadzorczej wchodzą jedynie mężczyźni. W latach poprzedzających rok 2012 w skład organów Spółki nie wchodziły żadne kobiety.