Relacje Inwestorskie

Polityka środowiskowa

Troska o środowisko, zarówno w odniesieniu do wytwarzanych produktów, jak i samego procesu produkcyjnego jest od lat priorytetem w PROJPRZEM MAKRUM S.A. Jako producent konstrukcji stalowych, systemów przeładunkowych i parkingowych oraz maszyn mających zastosowanie w górnictwie, czujemy się szczególnie zobowiązani do dbania o środowisko na każdym etapie naszej działalności. 

Realizację przyjętej polityki środowiskowej zapewniamy poprzez:
  •  wprowadzenie w Zakładzie Produkcyjnym „Koronowo” systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN EN ISO 14001 jako podstawowego narzędzia do planowania i koordynacji wszelkich działań na rzecz środowiska naturalnego, przez co nadany zostanie priorytet czystym technologiom wykorzystującym produkty i źródła energii bezpieczne dla środowiska i człowieka,
  •  identyfikację i zapobieganie istniejącym oraz potencjalnym negatywnym wpływom naszej działalności zarówno na człowieka, jak i środowisko,
  • ciągle doskonalenie realizowanych procesów w zakresie ich oddziaływania na środowisko oraz zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska, szczególnie w zakresie surowców i energii oraz gospodarki odpadami produkcyjnymi;
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska
  • wzrost świadomości ekologicznej naszych pracowników, klientów i dostawców, który zapewniamy poprzez poprawną komunikację i odpowiednie szkolenia.

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

PROJPRZEM MAKRUM S.A. 85-033 Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 3
NIP: 5540234098, REGON: 002524300
tel. (+48 52) 376 74 01, fax: (+48 52) 376 74 03
sekretariat@projprzem.com