pl en
2018-08-26

Publikacja wyników PROJPRZEM MAKRUM za I półrocze 2018 r.

Przychody Grupy PROJPRZEM MAKRUM w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły 122,9 mln zł, wzrastając o połowę w porównaniu z I półroczem 2017 r. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 8,9 mln zł, wobec 1,7 mln w analogicznym okresie minionego roku, a zysk netto wyniósł do 4,8 mln, wobec straty odniesionej rok wcześniej. EBITDA Grupy wzrosła trzykrotnie, do sumy 10,6 mln zł, versus 3,5 mln w I półroczu 2017.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: