pl en
2020-07-28

PJP MAKRUM - zmiana nazwy spółki

Zarząd w raporcie bieżącym poinformował o oficjalnej zmianie nazwy spółki z PROJPRZEM MAKRUM S.A. na PJP MAKRUM S.A. 27 lipca dokonano zapisu tej zmiany w KRS, a zmianę zapisano w aktualnym statucie spółki, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie które odbyło się 29 czerwca 2020 roku. Od połowy roku 2020 spółka rozpoczyna swoje funkcjonowanie pod oficjalną nazwą PJP MAKRUM Spółka Akcyjna.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: