pl en
2019-02-01

Terminy publikacji raportów okresowych PROJPRZEM MAKRUM w roku 2019

Grupa Przemysłowa PROJPRZEM MAKRUM S.A. przekazała do wiadomości terminy w jakich publikować będzie skonsolidowane i jednostkowe okresowe sprawozdania finansowe w bieżącym roku. Jej sprawozdania finansowe w bieżącym roku zostaną opublikowane w następujących terminach:
- Jednostkowe raporty kwartalne jednostki dominującej oraz skonsolidowane raporty kwartalne: – za I kwartał 2019 r. – dnia 17 maja 2019 r. – za III kwartał 2019 r. – dnia 15 listopada 2019 r.
- Jednostkowy raport za I półrocze jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. – dnia 28 sierpnia 2019 r.
- Jednostkowy raport roczny jednostki dominującej oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – dnia 15 marca 2019 r.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: