pl en
2019-05-20

Publikacja wyników za pierwszy kwartał 2019 roku

PROJPRZEM MAKRUM S.A. podsumowała pierwszy kwartał bieżącego roku. Skonsolidowane przychody Grupy PROJPRZEM MAKRUM w I kwartale 2019 roku wyniosły 48,4 mln zł, notując 13% spadek w porównaniu z 1Q 2018 r. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 0,5 mln zł, a zysk netto 0,3 mln. EBITDA Grupy wyniosła 0,9 mln zł. Spadek dynamiki wzrostu spowodowany jest głównie ustabilizowaniem się działalności w zakresie budownictwa przemysłowego, które odpowiadało za skokowy wzrost wyników Grupy w poprzednich okresach.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: