pl en
2018-08-30

Powołanie nowego członka Zarządu Spółki

Podczas posiedzenia dnia 30 sierpnia 2018 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 września 2018 r. do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. Pana Andrzeja Goławskiego. Pan Andrzej Goławski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i Technical University of Aalborg w Danii. Od początku pracy zawodowej jest związany z branżą budowlaną. Doświadczenie zdobywał w takich spółkach jak Budimex czy Mostostal.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: