pl en
2018-11-15

Świetne wyniki po III kwartałach 2018 roku

PROJPRZEM MAKRUM S.A. podsumowała III kwartały 2018 r. notując po raz kolejny wzrosty najważniejszych wskaźników finansowych. Skonsolidowane przychody Grupy PROJPRZEM MAKRUM w trzech kwartałach bieżącego roku wyniosły 196,1 mln zł, wzrastając o 42% w porównaniu z 3Q 2017 r. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 14 mln zł, wobec 7 mln w analogicznym okresie minionego roku, a zysk netto wzrósł do 9,1 mln, wobec 3,5 mln rok wcześniej. EBITDA Grupy wzrosła o 55%, do sumy 16,6 mln zł.

linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: