pl en
2019-05-20

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki

Zarząd PROJPRZEM MAKRUM S.A. serdecznie zaprasza na kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Najbliższe WZA spółki, zwołane raportem bieżącym nr 7/2019, odbędzie się w środę, 12 czerwca 2019 r., o godzinie 11:00 w Bydgoszczy, w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: