pl en
2019-12-06

Zmiany w Komitecie Audytu spółki

Zgodnie z decyzjami podjętymi podczas posiedzenia Rady Nadzorczej PROJPRZEM MAKRUM S.A., zarządzono zmiany w Komitecie Audytu spółki. Przewodniczącym organu został Marcin Marczuk, a nowym członkiem Dariusz Skrocki, zastępując Sławomira Kamińskiego.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: