pl en

Podstawowe dane roczne

2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 261 892
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)16 717
Zysk (strata) brutto (tys. zł)14 945
Zysk (strata) netto (tys. zł)11 047
Amortyzacja (tys. zł)3 336
EBITDA (tys. zł)20 053
Aktywa (tys. zł)188 670
Kapitał własny (tys. zł)105 507
Liczba akcji (tys. szt)5 982,716
Zysk na akcję (zł)1,846
Wartość księgowa na akcję (zł)17,635
...

Czytaj więcej

Podstawowe dane kwartalne

  I Q 2018II Q 2018III Q 2018
IV Q 2018
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 55 381
67 509
73 215
65 787
 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 3 972
4 906
5 164
2 676
 Zysk/strata brutto (tys. zł) 3 729
3 675
5 254
2 287
 Zysk/strata netto (tys. zł) 2 391
2 380
4 347
1 929
 Amortyzacja (tys. zł) 1 003
739
801
793
 EBITDA (tys. zł) 4 975
5 645
5 965
3 469
 Aktywa (tys. zł) 187 184
202 102
199 265
188 670
 Kapitał własny (tys. zł)103 286
99 415
103 572
105 507
 Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716
5 982,716
5 982,716
5 982,716
 Zysk na akcję (zł) 0,40
0,398
0,727
0,322
 Wartość księgowa na akcję (zł) 17,264
16,617
17,312
17,635
...

Czytaj więcej

Rekomendacje archiwalne

dom maklerski
 data wydania
 cena z dnia wydania
cena rekomendowana
 rodzaj rekomendacji
TRIGON DM2011-04-12
 11,60 zł
 18,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM 2009-03-18 14,60 zł
 19,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2008-01-29 43,60 zł
 43,60 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2007-01-11 37,20 zł
43,50 zł
 trzymaj

Dywidenda

 dzień nabycia prawa do dywidendy
dzień wypłaty
wartość dywidendy /akcję
2018-08-28
2018-09-12
1,10 zł
 2015-06-30 2015-07-20 0,60 zł
 2014-06-05 2014-06-05 0,40 zł
 2013-08-19 2013-09-05 0,40 zł
 2009-06-26 2009-07-17 1,00 zł
 2008-06-27 2008-07-18 0,50 zł
 2007-06-19 2007-07-25 0,40 zł
 2006-06-19 2006-07-25 0,50 zł
 2005-06-17 2005-07-22 0,30 zł
 2004-06-15 2004-07-23 0,40 zł
 2003-06-10 2004-07 0,30 zł
 2001-06-08 2001-07-05 0,40 zł
   
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: