pl en

Podstawowe dane roczne

2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 123 109
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)(2 339)
Zysk (strata) brutto (tys. zł)(2 614)
Zysk (strata) netto (tys. zł)(4 716)
Amortyzacja (tys. zł)4 770
EBITDA (tys. zł)2 431
Aktywa (tys. zł)129 671
Kapitał własny (tys. zł)91 031
Liczba akcji (tys. szt)5 982,716
Zysk na akcję (zł)(0,788)
Wartość księgowa na akcję (zł)15,216
...

Czytaj więcej

Podstawowe dane kwartalne

  I Q 2017II Q 2017III Q 2017
IV Q 2017
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 31 613
50 479
56 290

 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 1 429
93
5 986

 Zysk/strata brutto (tys. zł) 953
33
5 615

 Zysk/strata netto (tys. zł) (96)
(29)
4 079

 Amortyzacja (tys. zł) 868
1 126
827

 EBITDA (tys. zł) 2 297
1 219
6 813

 Aktywa (tys. zł) 176 743
182 685
199 848

 Kapitał własny (tys. zł)90 620
90 603
94 848

 Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716
5 982,716
5 982,716

 Zysk na akcję (zł) (0,016)
(0,005)
0,682

 Wartość księgowa na akcję (zł) 15,147
15,144
15,854

...

Czytaj więcej

Rekomendacje archiwalne

dom maklerski
 data wydania
 cena z dnia wydania
cena rekomendowana
 rodzaj rekomendacji
TRIGON DM2011-04-12
 11,60 zł
 18,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM 2009-03-18 14,60 zł
 19,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2008-01-29 43,60 zł
 43,60 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2007-01-11 37,20 zł
43,50 zł
 trzymaj

Dywidenda

 dzień nabycia prawa do dywidendy
dzień wypłaty
wartość dywidendy /akcję
 2015-06-30 2015-07-20 0,60 zł
 2014-06-05 2014-06-05 0,40 zł
 2013-08-19 2013-09-05 0,40 zł
 2009-06-26 2009-07-17 1,00 zł
 2008-06-27 2008-07-18 0,50 zł
 2007-06-19 2007-07-25 0,40 zł
 2006-06-19 2006-07-25 0,50 zł
 2005-06-17 2005-07-22 0,30 zł
 2004-06-15 2004-07-23 0,40 zł
 2003-06-10 2004-07 0,30 zł
 2001-06-08 2001-07-05 0,40 zł
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: