pl en

Podstawowe dane roczne

2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 199 190
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)14 996
Zysk (strata) brutto (tys. zł)14 524
Zysk (strata) netto (tys. zł)10 845
Amortyzacja (tys. zł)4 093
EBITDA (tys. zł)19 080
Aktywa (tys. zł)187 559
Kapitał własny (tys. zł)101 377
Liczba akcji (tys. szt)5 982,716
Zysk na akcję (zł)1,81
Wartość księgowa na akcję (zł)16,945
...

Czytaj więcej

Podstawowe dane kwartalne

  I Q 2018II Q 2018III Q 2018
IV Q 2018
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 55 381
67 509


 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 3 972
4 906


 Zysk/strata brutto (tys. zł) 3 729
3 675


 Zysk/strata netto (tys. zł) 2 391
2 380


 Amortyzacja (tys. zł) 1 003
739


 EBITDA (tys. zł) 4 975
5 645


 Aktywa (tys. zł) 187 184
202 102


 Kapitał własny (tys. zł)103 286
99 415


 Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716
5 982,716


 Zysk na akcję (zł) 0,40
0,398


 Wartość księgowa na akcję (zł) 17,264
16,617


...

Czytaj więcej

Rekomendacje archiwalne

dom maklerski
 data wydania
 cena z dnia wydania
cena rekomendowana
 rodzaj rekomendacji
TRIGON DM2011-04-12
 11,60 zł
 18,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM 2009-03-18 14,60 zł
 19,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2008-01-29 43,60 zł
 43,60 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2007-01-11 37,20 zł
43,50 zł
 trzymaj

Dywidenda

 dzień nabycia prawa do dywidendy
dzień wypłaty
wartość dywidendy /akcję
2018-08-28
2018-09-12
1,10 zł
 2015-06-30 2015-07-20 0,60 zł
 2014-06-05 2014-06-05 0,40 zł
 2013-08-19 2013-09-05 0,40 zł
 2009-06-26 2009-07-17 1,00 zł
 2008-06-27 2008-07-18 0,50 zł
 2007-06-19 2007-07-25 0,40 zł
 2006-06-19 2006-07-25 0,50 zł
 2005-06-17 2005-07-22 0,30 zł
 2004-06-15 2004-07-23 0,40 zł
 2003-06-10 2004-07 0,30 zł
 2001-06-08 2001-07-05 0,40 zł
   
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: