pl en

Podstawowe dane roczne

2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 199 190
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)14 996
Zysk (strata) brutto (tys. zł)14 524
Zysk (strata) netto (tys. zł)10 845
Amortyzacja (tys. zł)4 093
EBITDA (tys. zł)19 080
Aktywa (tys. zł)187 559
Kapitał własny (tys. zł)101 377
Liczba akcji (tys. szt)5 982,716
Zysk na akcję (zł)1,81
Wartość księgowa na akcję (zł)16,945
...

Czytaj więcej

Podstawowe dane kwartalne

  I Q 2017II Q 2017III Q 2017
IV Q 2017
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 31 613
50 479
56 290
60 809
 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 1 429
93
5 986
7 478
 Zysk/strata brutto (tys. zł) 953
33
5 615
7 923
 Zysk/strata netto (tys. zł) (96)
(29)
4 079
6 890
 Amortyzacja (tys. zł) 868
1 126
827
1 263
 EBITDA (tys. zł) 2 297
1 219
6 813
8 741
 Aktywa (tys. zł) 176 743
182 685
199 848
187 559
 Kapitał własny (tys. zł)90 620
90 603
94 848
101 377
 Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716
5 982,716
5 982,716
5 982,716
 Zysk na akcję (zł) (0,016)
(0,005)
0,682
1,152
 Wartość księgowa na akcję (zł) 15,147
15,144
15,854
16,945
...

Czytaj więcej

Rekomendacje archiwalne

dom maklerski
 data wydania
 cena z dnia wydania
cena rekomendowana
 rodzaj rekomendacji
TRIGON DM2011-04-12
 11,60 zł
 18,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM 2009-03-18 14,60 zł
 19,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2008-01-29 43,60 zł
 43,60 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2007-01-11 37,20 zł
43,50 zł
 trzymaj

Dywidenda

 dzień nabycia prawa do dywidendy
dzień wypłaty
wartość dywidendy /akcję
 2015-06-30 2015-07-20 0,60 zł
 2014-06-05 2014-06-05 0,40 zł
 2013-08-19 2013-09-05 0,40 zł
 2009-06-26 2009-07-17 1,00 zł
 2008-06-27 2008-07-18 0,50 zł
 2007-06-19 2007-07-25 0,40 zł
 2006-06-19 2006-07-25 0,50 zł
 2005-06-17 2005-07-22 0,30 zł
 2004-06-15 2004-07-23 0,40 zł
 2003-06-10 2004-07 0,30 zł
 2001-06-08 2001-07-05 0,40 zł
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: