pl en

Podstawowe dane roczne

2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 199 190
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)14 996
Zysk (strata) brutto (tys. zł)14 524
Zysk (strata) netto (tys. zł)10 845
Amortyzacja (tys. zł)4 093
EBITDA (tys. zł)19 080
Aktywa (tys. zł)187 559
Kapitał własny (tys. zł)101 377
Liczba akcji (tys. szt)5 982,716
Zysk na akcję (zł)1,81
Wartość księgowa na akcję (zł)16,945
...

Czytaj więcej

Podstawowe dane kwartalne

  I Q 2018II Q 2018III Q 2018
IV Q 2018
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 55 381
67 509
73 215

 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 3 972
4 906
5 164

 Zysk/strata brutto (tys. zł) 3 729
3 675
5 254

 Zysk/strata netto (tys. zł) 2 391
2 380
4 347

 Amortyzacja (tys. zł) 1 003
739
801

 EBITDA (tys. zł) 4 975
5 645
5 965

 Aktywa (tys. zł) 187 184
202 102
199 265

 Kapitał własny (tys. zł)103 286
99 415
199 265

 Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716
5 982,716
5 982,716

 Zysk na akcję (zł) 0,40
0,398
0,727

 Wartość księgowa na akcję (zł) 17,264
16,617
17,312

...

Czytaj więcej

Rekomendacje archiwalne

dom maklerski
 data wydania
 cena z dnia wydania
cena rekomendowana
 rodzaj rekomendacji
TRIGON DM2011-04-12
 11,60 zł
 18,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM 2009-03-18 14,60 zł
 19,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2008-01-29 43,60 zł
 43,60 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2007-01-11 37,20 zł
43,50 zł
 trzymaj

Dywidenda

 dzień nabycia prawa do dywidendy
dzień wypłaty
wartość dywidendy /akcję
2018-08-28
2018-09-12
1,10 zł
 2015-06-30 2015-07-20 0,60 zł
 2014-06-05 2014-06-05 0,40 zł
 2013-08-19 2013-09-05 0,40 zł
 2009-06-26 2009-07-17 1,00 zł
 2008-06-27 2008-07-18 0,50 zł
 2007-06-19 2007-07-25 0,40 zł
 2006-06-19 2006-07-25 0,50 zł
 2005-06-17 2005-07-22 0,30 zł
 2004-06-15 2004-07-23 0,40 zł
 2003-06-10 2004-07 0,30 zł
 2001-06-08 2001-07-05 0,40 zł
   
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: