pl en
Dariusz Skrocki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Radca Prawny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdał egzamin sędziowski. Senior Partner jednej z największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce – Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy sp. k.

Doradca i negocjator w licznych procesach inwestycyjnych z udziałem klientów polskich i zagranicznych. Specjalista z zakresu transakcji przekształcania, przejmowania i łączenia spółek oraz nabywania przedsiębiorstw i istotnych składników majątku. Uczestnik wielu procesów audytu prawnego (due diligence), w tym przedsiębiorstw z branży produkcyjnej i gospodarki odpadami.

Doradca w procesach przekształceń własnościowych oraz debiutach giełdowych ogólnopolskiego banku i dużego browaru.

Członek Rad Nadzorczych licznych spółek prawa handlowego.

Współautor wielu konstrukcji prawnych mających na celu optymalizację podatkową planowanych przedsięwzięć gospodarczych.

Ekspert w dziedzinie procesów sądowych. Wielokrotnie reprezentował Klientów przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Sławomir Kamiński - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Sławomir Kamiński jest komplementariuszem w „PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński” Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Pełni także funkcję Prezesa Zarządu SATURN TFI S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996) oraz Podyplomowego Studium Giełd Towarowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1997). W roku 2002 ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Pan Sławomir Kamiński swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynał w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA, m.in. jako kierujący Wydziałem Emisji i Finansów Spółek oraz Zespołem Prawnym. Był Arbitrem Sądu Izby Domów Maklerskich, był także Sędzią Sądu Giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na listę biegłych sądowych z zakresu obrotu papierami wartościowymi.

W latach 2003 – 2007 pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a w latach 2007-2010 był Skarbnikiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Radców Prawnych.

Członek niezależny w rozumieniu regulacji rynku kapitałowego i ustawy o biegłych rewidentach.
Piotr Fortuna - Sekretarz Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej PROJPRZEM MAKRUM S.A. od listopada 2016r. Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. od marca 2015 r. Przed powołaniem do Zarządu Spółki, od czerwca 2011 r. pełnił funkcję Prokurenta.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. zwiń W latach 1992 - 2006 związany z bankowością (Bank Gdański S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., BZ WBK S.A.). Od roku 2006 prowadzi własną działalność gospodarczą FORTUNA Doradztwo Gospodarcze i Finansowe. Z Grupą Kapitałowa IMMOBILE S.A. rozpoczął współpracę w roku 2007, koordynując proces wprowadzania spółki na Giełdę. Ponadto pełnił funkcję m.in. Członka Zarządu MAKRUM Project Management Sp. z o.o. (2012 - 2015).

Obecnie pełni następujące funkcje: od 2011 r. - Dyrektor Finansowy GK IMMOBILE S.A. oraz Prokurent MAKRUM Development Sp. z o.o., Prokurent NOBLES Sp. z o.o.; od 2014 r. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej FOCUS Hotels S. A.
Rafał Jerzy - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy – magister inżynier rolnictwa. Ukończył program szkoleniowo-konsultingowy dla praktyków biznesu Management 2000 organizowany przez Canadian International Management Institute oraz Harvard Business School Publishing.

Prezes Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) od września 2007 r. Prezes Zarządu PROJPRZEM S.A. w okresie od 29.11.2016r. do 11.04.2017r.

Przedsiębiorca i inwestor ze znaczącym doświadczeniem w przemyśle tekstylnym i odzieżowym oraz w obrocie i wynajmie nieruchomości. Od 1991 roku założył i zarządzał kilkoma spółkami z przemysłu tekstylnego, w tym spółką PBH S.A., będącą właścicielem sieci sklepów odzieżowych marki "Quiosque". Od ponad 20 lat współpracuje ze spółkami z rynku nieruchomości, przeprowadził również kilka inwestycji w zakresie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.

Założyciel, Prezes Zarządu oraz przez wiele lat współwłaściciel firmy IMMOBILE Sp. z o.o. posiadającej nieruchomości, głównie hotelowe. Działała w nich sieć własnych hoteli pod marką FOCUS. W roku 2014 IMMOBILE Sp. z o.o. została przejęta przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.). W latach 2001-2006 był jedynym akcjonariuszem spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.), aktualnie posiada większościowy pakiet akcji. Ponadto pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki MAKRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Przed ostatnim powołaniem na Prezesa Zarządu GK IMMOBILE S.A. pełnił między innymi następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej MAKRUM S.A., Dyrektora Zarządu a następnie Członka Rady Nadzorczej PBH S.A.
Sławomir Winiecki - Członek Rady Nadzorczej

Studiował na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy (2003 r.) na kierunku Zarządzanie i Marketing w Organizacjach Gospodarczych.

W latach 1994-1997 pracował przy projektach budownictwa przemysłowego w Przedsiębiorstwie Modernizacyjno – Budowlanym TECHMA-BUD Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Następnie nadzorował oraz koordynował projekty w BUD-STAL S.A. (1997-1998), był Kierownikiem Projektu w Bydgoskim Przedsiębiorstwie Budowlanym INVEST-PARK Sp. z o.o. oraz Dyrektorem Działu Zarządzania Inwestycjami w Przedsiębiorstwie Budowlanym w Bydgoszczy (2002 – 2004 r.). W latach 2000-2002 prowadził własną działalność gospodarczą w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowo–handlowo–usługowych oraz biurowych.

Od czerwca 2004 r. do maja 2013 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w spółce CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o. w Bydgoszczy (dawniej: Euroinwest CDI Sp. z o.o.). W okresie od września 2008 r. do kwietnia 2011 r. był Członkiem Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. Wiceprezes Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) od maja 2011 r. Wiceprezes Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A. w okresie od 29.11.2016 r. do 11.04.2017 r.
Marcin Marczuk - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent WPiA UMCS w Lublinie; od 2005 roku radca prawny przy OIRP w Warszawie. Obecnie partner zarządzający kancelarii Królikowski Marczuk Geromin Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p., gdzie odpowiada za praktykę obrotu i transakcji na rynkach kapitałowych.  W latach 1996-1999 pracownik Urzędu KPWiG (obecnie KNF). W latach 1999-2003 zatrudniony w spółce publicznej Compensa SA. W latach 2003-2006 dyrektor Biura Prezydialnego, Prokurent i Rzecznik Prasowy w PTU S.A. W latach 2007-2017 partner zarządzający kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.

Doświadczenie zdobywa i zdobywał jako członek rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych: m.in. Opera TFI S.A., Gadu – Gadu S.A. (obecnie GG Network SA), DDPP Securities S.A., Polski Holding Nieruchomości SA, Protektor SA, BetaCom SA, Mebelplast SA, Zortrax SA, Berling S.A., PFR S.A., Wikana SA, Benefit Systems SA, czy Koncept-L SA.

Komentator wydarzeń na rynku kapitałowym; współautor komentarzy:  Prawa Rynku Kapitałowego (2014, 2016), do Ustawy o Obligacjach (2015) czy do Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (2016) (Wyd. C.H. BECK). 

Członek niezależny w rozumieniu regulacji rynku kapitałowego i ustawy o biegłych rewidentach.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: