pl en
Piotr Szczeblewski – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A. od kwietnia 2017 roku.   Posiada wykształcenie wyższe, magister inżynier. Studiował na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na kierunku Technologia i Budowa Maszyn (1992 - 1997). W roku 2000 ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Rachunkowość Zarządcza. Odbył szereg szkoleń, w tym program szkoleniowo-konsultingowy dla praktyków biznesu „Management 2000”.  

W latach 1995 – 1999 pracował w ZNTK Bydgoszcz jako Zastępca Kierownika Zakładu Mechanicznego Z5.  

W okresie od 1999 do 2000 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Zakładu Mechanicznego Ramech w Bydgoszczy. 

Od 2000 do 2005 roku zatrudniony w spółce Elektromontaż Gdańsk na kontrakcie w Niemczech - praca przy kontraktach budowlanych na stanowisku Kierownika Budowy części mechanicznej i elektrycznej.  

W roku 2005 rozpoczął pracę w MAKRUM S.A., a następnie w jej spółkach zależnych. Od roku 2005 jako Project Manager, a w latach 2009 - 2012 jako Szef zespołu Project Managerów MAKRUM S.A. Od 2012 roku do grudnia 2017, pełnił funkcję Prezesa Zarządu firmy MAKRUM Project Management Sp. z o.o. Od roku 2016 pełni również funkcję Prezesa Zarządu firmy MODULO Parking Sp. z o.o.  

Przed powołaniem do Zarządu Spółki, począwszy od listopada 2016 roku, pełnił funkcję Dyrektora Generalnego.
Dariusz Szczechowski - Wiceprezes Zarządu  

Wiceprezes Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A. od kwietnia 2017 roku.  

Posiada wykształcenie wyższe, magister inżynier. Studiował na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (1991 - 1996) na kierunku Technologia i Organizacja Budownictwa.

W latach 1996 - 2002 pracował przy projektach budowlanych realizowanych w formule Generalnego Wykonawcy przez firmę Budomont – Pomorze Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Następnie od 2003 roku zarządzał projektami jako Kierownik Kontraktu w firmie Budimex – Dromex S.A. W latach 2005 – 2007 odpowiadał za działania akwizycyjne Budimex – Dromex S.A. jako Zastępca Dyrektora Biura Handlowego.

Od 2007 roku rozpoczął pracę w firmie Bin – Biuro Inżynierskie Sp. z o.o. jako Dyrektor Marketingu, a następnie pełnił funkcję Wiceprezesa i Członka Zarządu. W ramach swoich zadań zarządzał działaniami firmy prowadzącej projekty przemysłowe i magazynowe, a specjalizującej się w kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych z wykorzystaniem konstrukcji stalowych.  

Dariusz Szczechowski od maja 2013 roku do lutego 2018, zarządzał spółką MAKRUM Sp. z o.o. – początkowo na stanowisku Wiceprezesa, a następnie - Prezesa Zarządu. Od 2014 roku do grudnia 2017 pełnił również funkcję Członka Zarządu w firmie MAKRUM Project Management Sp. z o.o. Od roku 2016 sprawuje funkcję Członka Zarządu w spółce MODULO Parking Sp. z o.o.

Przed powołaniem do Zarządu Spółki, począwszy od listopada 2016 roku, pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego.
Andrzej Goławski - Wiceprezes Zarządu  

Wiceprezes Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A. od września 2018 roku.  

ur. w 1972r., z wykształcenia jest inżynierem budownictwa, absolwentem Politechniki Poznańskiej i Technical University of Aalborg w Danii. W 2007r. uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, przy współpracy z Georgia State University z Atlanty. W 2010r. ukończył program Strategie Leadership Academy, organizowany przez ICAN INSTITUTE.

Od początku pracy zawodowej jest związany z branżą budowlaną. W okresie od 1997r. do 2015r.  pracował dla Grupy Budimex, w której od roku 2002 pełnił funkcję Dyrektora Rejonu. Od 2008r. Dyrektor Oddziału Budownictwa Ogólnego Zachód. W 2011r. objął stanowisko Dyrektora Budownictwa, tworząc Dywizję Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego. Był również Członkiem Komitetu Wykonawczego Budimex S.A. oraz Prokurentem spółki.

W okresie od dnia 16.11.2015r. do dnia 19.04.2018r., Andrzej Goławski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Mostostal Warszawa S.A.  Pełnił także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach Mostostal Płock S.A., Mostostal Kielce S.A. oraz AMK Kraków S.A.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: