pl en

2021

[PLN, thousands]
 I Q 2021II Q 2021III Q 2021
IV Q 2021
 Sales (Products, Goods, Materials)57 088
65 878


 Operating profit and loss
-453
-1 085


 Gross profit (loss)
-383
-508


 Net profit (loss)
-475
-866


 Deprecition1 198
1 259


 EBITDA
745
174


 Total Assets
241 282
272 597


 Total Equity119 440
116 100


 Number of shares
5 982,716
5 982,716


 Earnings per share
-0,079
-0,145


 Book value per share19,964
19,406


2020

[PLN, thousands]
 I Q 2020II Q 2020III Q 2020
IV Q 2020
 Sales (Products, Goods, Materials)82 920
90 544
79 176
89 241
 Operating profit and loss
4 664
6 661
3 404
7 143
 Gross profit (loss)
2 983
7 030
3 035
7 189
 Net profit (loss)
1 575
6 233
1 6865 377
 Deprecition1 080
1 156
1 229
1 243
 EBITDA
5 774
7 817
4 633
8 386
 Total Assets
248 996
255 383
251 103
243 862
 Total Equity109 871
112 266
114 134
119 796
 Number of shares
5 982,716
5 982,716
5 982,716
5 982,716
 Earnings per share
0,263
1,042
0,282
0,899
 Book value per share18,365
18,765
19,077
20,024

2019

[PLN, thousands]
 I Q 2019II Q 2019III Q 2019
IV Q 2019
 Sales (Products, Goods, Materials)48 362
53 901
71 898
97 834
 Operating profit and loss
517
1 073
2 156
4 221
 Gross profit (loss)
512
1 158
1 567
5 127
 Net profit (loss)
280
581
1 082
3 612
 Deprecition362
603
1 985
1 085
 EBITDA
880
1 676
4 140
5 306
 Total Assets
193 777
198 212
226 113
235 371
 Total Equity105 789
102 660
104 066
107 737
 Number of shares
5 982,716
5 982,7165 982,7165 982,716
 Earnings per share
0,047
0,097
0,18
0,604
 Book value per share17,682
17,159
17,39
18,008

2018

[PLN, thousands]
 I Q 2018II Q 2018III Q 2018
IV Q 2018
Sales (Products, Goods, Materials)55 381
67 509
73 215
65 787
 Operating profit and loss3 972
4 906
5 164
2 676
Gross profit (loss)3 729
3 675
5 254
2 287
Net profit (loss)2 391
2 380
4 347
1 929
Deprecition1 003
739
801
793
EBITDA4 975
5 645
5 965
3 469
Total Assets187 184
202 102
199 265
188 670
Total Equity103 286
99 415
103 572
105 507
 Number of shares
5 982,716
5 982,716
5 982,716
5 982,716
 Earnings per share
0,40
0,398
0,727
0,322
 Book value per share
17,264
16,617
17,312
17,635
                                  

2017

[PLN, thousands]
 I Q 2017II Q 2017III Q 2017
IV Q 2017
Sales (Products, Goods, Materials)31 613
50 479
56 290
60 809
 Operating profit and loss1 429
93
5 986
7 478
Gross profit (loss)953
33
5 615
7 923
Net profit (loss)(96)
(29)
4 079
6 890
Deprecition868
1 126
827
1 263
EBITDA2 297
1 219
6 813
8 741
Total Assets176 743
182 685
199 848
185 559
Total Equity90 620
90 603
94 848
101 377
 Number of shares
5 982,716
5 982,716
5 982,716
5 982,716
 Earnings per share
(0,016)
(0,005)
0,682
1,152
 Book value per share
15,147
15,144
15,854
16,945
                                  

2016

[PLN, thousands]
 I Q 2016II Q 2016III Q 2016
IV Q 2016
Sales (Products, Goods, Materials)23 197
31 367
32 913
35 632
 Operating profit and loss(295)
634
2 669
(5 347)
Gross profit (loss)(148)
551
2 560
(5 577)
Net profit (loss)(242)
50
1 756
(6 280)
Deprecition833
833
822
2 282
EBITDA538
1 467
3 491
(3 065)
Total Assets125 039
126 737
131 412
129 671
Total Equity93 405
93 705
95 268
91 031
 Number of shares
5 982,716
5 982,716
5 982,716
5 982,716
 Earnings per share
(1,762)
0,008
0,294
(1,050)
 Book value per share
15,612
15,663
15,924
15,216
                                  

2015

 [PLN, thousands] I Q 2015II Q 2015III Q 2015 IV Q 2015 
Sales (Products, Goods, Materials)
26 634
31 993
36 408
35 259
Operating profit and loss
72
840
2 805
(10 512)
Gross profit (loss)
144
436
2 866
(10 834)
Net profit (loss)146
247
2 261
(10 543)
Deprecition837
873
850
849
EBITDA
909
1 713
3 655
(9 633)
Total Assets141 919
141 873
146 884
131 367
Total Equity104 841
101 807
104 086
93 609
 Number of shares
5 982,716
5 982,716
5 982,716
5 982,716
 Earnings per share
0,024
0,041
0,378
(1,762)
 Book value per share
17,524
17,017
17,398
15,647
                                  

2014

 [PLN, thousands] I Q 2014II Q 2014III Q 2014 IV Q 2014 
Sales (Products, Goods, Materials)
44 657
33 123
38 277
48 016
 Operating profit and loss
(1 361)
(2 655)
213
2 199
Gross profit (loss)
(1 407)
(2 603)
261
2 225
 Net profit (loss)
(1 373)
(3 113)
207
2 285
 Deprecition
797
800
780
890
 EBITDA
(564)
(1 855)
993
3 089
Total Assets
156 418
137 461
148 408
148 945
 Total Equity107 792
102 294
102 515
104 898
 Number of shares
6 024,000
6 024,000
6 024,000
5 982,716
 Earnings per share
(0,228)
(0,517)
(0,034)
0,382
 Book value per share
17,894
16,981
17,018
17,534
                                  

2013

 [PLN, thousands] I Q 2013II Q 2013III Q 2013 IV Q 2013 
Sales (Products, Goods, Materials)
27 802
28 076
37 810
64 930
Operating profit and loss(1 167)(538)
1 271
4 029
 Gross profit (loss)
(897)
(394)
1 622
3 794
Net profit (loss)(928)
(190)
1 135
3 845
Deprecition
721
759
687
739
EBITDA
(446)
221
1 958
4 768
Total Assets138 464
138 344
147 342
159 675
 Total Equity108 149
105 639
106 579
109 963
Number of shares
6 024,000
6 024,000
6 024,000
6 024,000
Earnings per share
(0,154)
(0,032)
0,188
0,638
Book value per share
17,953
17,536
17,692
18,254
                                  

2012

[PLN, thousands]
 I Q 2012II Q 2012III Q 2012 IV Q 2012 
Sales (Products, Goods, Materials)
27 525
40 244
38 500
47 335
Operating profit and loss
1 952
1 623
2 332
5 103
Gross profit (loss)
1 184
1 681
2 047
5 133
Net profit (loss)865
1 297
1 670
3 428
Deprecition766
772
770
819
EBITDA2 718
2 395
3 102
5 922
Total Assets
137 908
140 933
143 047
143 579
Total Equity102 679
104 018
105 613
109 014
Number of shares
6 024,00
6 024,000
6 024,000
6 024,000
Earnings per share
0,144
0,215
0,277
0,569
Book value per share
17,045
17,267
17,532
18,097
                                  

2011

[PLN, thousands]
 I Q 2011II Q 2011III Q 2011IV Q 2011 
Sales (Products, Goods, Materials)
36 513
37 727
32 291
50 902
Operating profit and loss(1 503)
104
(381)
1 995
Gross profit (loss)(1 564)
220
117
2 178
Net profit (loss)(1 411)
270
145
2 059
Deprecition
812
786
782
801
EBITDA(691)
890
401
2 796
Total Assets
140 945
136 164
57 725
142 897
Total Equity99 330
99 597
99 888
101 907
Number of shares
6 024,000
6 024,000
6 024,000
6 024,000
Earnings per share(0,234)
0,045
0,024
0,342
Book value per share16,489
16,533
16,582
16,917
                                  

2010

[PLN, thousands]
 I Q 2010II Q 2010III Q 2010IV Q 2010 
Sales (Products, Goods, Materials)
18 199
25 151
23 223
45 968
Operating profit and loss(4 704)
(3 435)
(4 561)
(647)
Gross profit (loss)
(5 320)
(3 307)
(4 394)
(725)
Net profit (loss)
(4 645)
(2 213)
(3 691)
(420)
Deprecition967
955
961
915
EBITDA
(3 737)
(2 480)
(3 600)
268
Total Assets137 453
134 457
128 479
143 824
Total Equity106 248
104 100
100 475
100 736
Number of shares6 024,000
6 024,000
6 024,000
6 024,000
Earnings per share
(0,771)
(0,367)
(0,613)
(0,070)
Book value per share17,637
17,281
16,679
16,722
                                  

2009

[PLN, thousands]
 I Q 2009II Q 2009III Q 2009 IV Q 2009 
Sales (Products, Goods, Materials)25 415
27 579
32 989
33 373
Operating profit and loss(600)
(853)
791
902
Gross profit (loss)
(283)
(489)
1 053
837
Net profit (loss)
(715)
(724)
505
1 161
Deprecition1 040
813
988
1 143
EBITDA
440
(40)
1 779
2 045
Total Assets160 696
152 694
154 564
145 655
Total Equity115 138
108 511
109 194
110 847
Number of shares
6 024,00
6 024,000
6 024,000
6 024,000
Earnings per share
(0,119)
(0,120)
0,084
0,193
Book value per share19,113
18,013
18,126
18,401
                                  
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Sign up for a newsletter: