Relacje Inwestorskie

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

PJP MAKRUM S.A. 85-033 Bydgoszcz, Plac Kościeleckich 3
NIP: 5540234098, REGON: 002524300
tel. (+48) 602 314 270 | (+48) 885 562 935
sekretariat@projprzem.com