pl en

Podstawowe dane roczne

2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 271 995
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)7 969
Zysk (strata) brutto (tys. zł)8 365
Zysk (strata) netto (tys. zł)5 556
Amortyzacja (tys. zł)4 035
EBITDA (tys. zł)12 004
Aktywa (tys. zł)235 371
Kapitał własny (tys. zł)107 737
Liczba akcji (tys. szt)5 982,716
Zysk na akcję (zł)0,929
Wartość księgowa na akcję (zł)18,008
...

Czytaj więcej

Podstawowe dane kwartalne

  I Q 2019II Q 2019III Q 2019
IV Q 2019
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 48 362
53 901
71 898
97 834
 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 517
1 073
2 156
4 221
 Zysk/strata brutto (tys. zł) 512
1 158
1 567
5 127
 Zysk/strata netto (tys. zł) 280
581
1 082
3 612
 Amortyzacja (tys. zł) 362
603
1 985
1 085
 EBITDA (tys. zł) 880
1 676
4 140
5 306
 Aktywa (tys. zł) 193 777
198 212
226 113
235 371
 Kapitał własny (tys. zł)105 789
102 660
104 066
107 737
 Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716
5 982,716
5 982,716
5 982,716
 Zysk na akcję (zł) 0,047
0,097
0,18
0,604
 Wartość księgowa na akcję (zł) 17,682
17,159
17,39
18,008
...

Czytaj więcej

Rekomendacje archiwalne

dom maklerski
 data wydania
 cena z dnia wydania
cena rekomendowana
 rodzaj rekomendacji
TRIGON DM2011-04-12
 11,60 zł
 18,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM 2009-03-18 14,60 zł
 19,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2008-01-29 43,60 zł
 43,60 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2007-01-11 37,20 zł
43,50 zł
 trzymaj

Dywidenda

 dzień nabycia prawa do dywidendy
dzień wypłaty
wartość dywidendy /akcję
 2019-09-12
2019-09-26
0,60 zł
 2018-08-282018-09-121,10 zł
 2015-06-302015-07-200,60 zł
 2014-06-052014-06-050,40 zł
 2013-08-192013-09-050,40 zł
 2009-06-262009-07-171,00 zł
 2008-06-272008-07-180,50 zł
 2007-06-19 2007-07-250,40 zł
 2006-06-19 2006-07-250,50 zł
 2005-06-17 2005-07-220,30 zł
 2004-06-15 2004-07-230,40 zł
 2003-06-10 2004-070,30 zł
 2001-06-08 2001-07-050,40 zł
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: