pl en

Podstawowe dane roczne

2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 261 892
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)16 717
Zysk (strata) brutto (tys. zł)14 945
Zysk (strata) netto (tys. zł)11 047
Amortyzacja (tys. zł)3 336
EBITDA (tys. zł)20 053
Aktywa (tys. zł)188 670
Kapitał własny (tys. zł)105 507
Liczba akcji (tys. szt)5 982,716
Zysk na akcję (zł)1,846
Wartość księgowa na akcję (zł)17,635
...

Czytaj więcej

Podstawowe dane kwartalne

  I Q 2019II Q 2019III Q 2019
IV Q 2019
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 48 362
53 901


 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 517
1 073


 Zysk/strata brutto (tys. zł) 512
1 158


 Zysk/strata netto (tys. zł) 280
581


 Amortyzacja (tys. zł) 362
603


 EBITDA (tys. zł) 880
1 676


 Aktywa (tys. zł) 193 777
198 212


 Kapitał własny (tys. zł)105 789
102 660


 Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716
5 982,716


 Zysk na akcję (zł) 0,047
0,097


 Wartość księgowa na akcję (zł) 17,682
17,159


...

Czytaj więcej

Rekomendacje archiwalne

dom maklerski
 data wydania
 cena z dnia wydania
cena rekomendowana
 rodzaj rekomendacji
TRIGON DM2011-04-12
 11,60 zł
 18,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM 2009-03-18 14,60 zł
 19,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2008-01-29 43,60 zł
 43,60 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2007-01-11 37,20 zł
43,50 zł
 trzymaj

Dywidenda

 dzień nabycia prawa do dywidendy
dzień wypłaty
wartość dywidendy /akcję
2018-08-28
2018-09-12
1,10 zł
 2015-06-30 2015-07-20 0,60 zł
 2014-06-05 2014-06-05 0,40 zł
 2013-08-19 2013-09-05 0,40 zł
 2009-06-26 2009-07-17 1,00 zł
 2008-06-27 2008-07-18 0,50 zł
 2007-06-19 2007-07-25 0,40 zł
 2006-06-19 2006-07-25 0,50 zł
 2005-06-17 2005-07-22 0,30 zł
 2004-06-15 2004-07-23 0,40 zł
 2003-06-10 2004-07 0,30 zł
 2001-06-08 2001-07-05 0,40 zł
   
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: