pl en

Podstawowe dane roczne

2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 312 067
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)2 322
Zysk (strata) brutto (tys. zł)3 546
Zysk (strata) netto (tys. zł)1 878
Amortyzacja (tys. zł)5 647
EBITDA (tys. zł)7 969
Aktywa (tys. zł)314 546
Kapitał własny (tys. zł)119 548
Liczba akcji (tys. szt)5 982,716
Zysk na akcję (zł)0,314
Wartość księgowa na akcję (zł)19,982
...

Czytaj więcej

Podstawowe dane kwartalne

  I Q 2022II Q 2022III Q 2022
IV Q 2022
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 106 571
156 331


 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 2 985
3 666


 Zysk/strata brutto (tys. zł) 2 876
3 644


 Zysk/strata netto (tys. zł) 2 224
3 444


 Amortyzacja (tys. zł) 1 932
1 804


 EBITDA (tys. zł) 4 917
5 470


 Aktywa (tys. zł) 335 637
363 801


 Kapitał własny (tys. zł)121 970
125 527


 Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716
5 982,716


 Zysk na akcję (zł) 0,372
0,576


 Wartość księgowa na akcję (zł) 20,387
20,982


          
...

Czytaj więcej

Dywidenda

 dzień nabycia prawa do dywidendy

dzień wypłaty

wartość dywidendy /akcję 

 2021-09-28

2020-10-12

0,34 zł

 2020-09-29

2020-10-13

0,60 zł

 2019-09-12

2019-09-26

0,60 zł

 2018-08-28

2018-09-12

1,10 zł

 2015-06-30

2015-07-20

0,60 zł

 2014-06-05

2014-06-05

0,40 zł

 2013-08-19

2013-09-05

0,40 zł

 2009-06-26

2009-07-17

1,00 zł

 2008-06-27

2008-07-18

0,50 zł

 2007-06-19

 2007-07-25

0,40 zł

 2006-06-19

 2006-07-25

0,50 zł

 2005-06-17

 2005-07-22

0,30 zł

 2004-06-15

 2004-07-23

0,40 zł

 2003-06-10

 2004-07

0,30 zł

 2001-06-08

 2001-07-05

0,40 zł

Rekomendacje archiwalne

dom maklerski
 data wydania
 cena z dnia wydania
cena rekomendowana
 rodzaj rekomendacji
TRIGON DM2011-04-12
 11,60 zł
 18,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM 2009-03-18 14,60 zł
 19,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2008-01-29 43,60 zł
 43,60 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2007-01-11 37,20 zł
43,50 zł
 trzymaj
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: