pl en

Podstawowe dane roczne

2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 341 881
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)21 872
Zysk (strata) brutto (tys. zł)20 237
Zysk (strata) netto (tys. zł)14 871
Amortyzacja (tys. zł)4 708
EBITDA (tys. zł)26 580
Aktywa (tys. zł)243 862
Kapitał własny (tys. zł)119 796
Liczba akcji (tys. szt)5 982,716
Zysk na akcję (zł)2,486
Wartość księgowa na akcję (zł)20,024
...

Czytaj więcej

Podstawowe dane kwartalne

  I Q 2021II Q 2021III Q 2021
IV Q 2021
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 57 088
65 878


 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) -453
-1 085


 Zysk/strata brutto (tys. zł) -383
-508


 Zysk/strata netto (tys. zł) -475
-866


 Amortyzacja (tys. zł) 1 198
1 259


 EBITDA (tys. zł) 745
174


 Aktywa (tys. zł) 241 282
272 597


 Kapitał własny (tys. zł)119 440
116 100


 Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716
5 982,716


 Zysk na akcję (zł) -0,079
-0,145


 Wartość księgowa na akcję (zł) 19,964
19,406


          
...

Czytaj więcej

Dywidenda

 dzień nabycia prawa do dywidendy

dzień wypłaty

wartość dywidendy /akcję 

 2021-09-28

2020-10-12

0,34 zł

 2020-09-29

2020-10-13

0,60 zł

 2019-09-12

2019-09-26

0,60 zł

 2018-08-28

2018-09-12

1,10 zł

 2015-06-30

2015-07-20

0,60 zł

 2014-06-05

2014-06-05

0,40 zł

 2013-08-19

2013-09-05

0,40 zł

 2009-06-26

2009-07-17

1,00 zł

 2008-06-27

2008-07-18

0,50 zł

 2007-06-19

 2007-07-25

0,40 zł

 2006-06-19

 2006-07-25

0,50 zł

 2005-06-17

 2005-07-22

0,30 zł

 2004-06-15

 2004-07-23

0,40 zł

 2003-06-10

 2004-07

0,30 zł

 2001-06-08

 2001-07-05

0,40 zł

Rekomendacje archiwalne

dom maklerski
 data wydania
 cena z dnia wydania
cena rekomendowana
 rodzaj rekomendacji
TRIGON DM2011-04-12
 11,60 zł
 18,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM 2009-03-18 14,60 zł
 19,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2008-01-29 43,60 zł
 43,60 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2007-01-11 37,20 zł
43,50 zł
 trzymaj
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: