pl en

Podstawowe dane roczne

2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 341 881
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)21 872
Zysk (strata) brutto (tys. zł)20 237
Zysk (strata) netto (tys. zł)14 871
Amortyzacja (tys. zł)4 708
EBITDA (tys. zł)26 580
Aktywa (tys. zł)243 862
Kapitał własny (tys. zł)119 796
Liczba akcji (tys. szt)5 982,716
Zysk na akcję (zł)2,486
Wartość księgowa na akcję (zł)20,024
...

Czytaj więcej

Podstawowe dane kwartalne

  I Q 2021II Q 2021III Q 2021
IV Q 2021
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 57 088 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) -453 Zysk/strata brutto (tys. zł) -383 Zysk/strata netto (tys. zł) -475 Amortyzacja (tys. zł) 1 198 EBITDA (tys. zł) 745 Aktywa (tys. zł) 241 282 Kapitał własny (tys. zł)119 440 Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716 Zysk na akcję (zł) -0,079 Wartość księgowa na akcję (zł) 19,964          
...

Czytaj więcej

Rekomendacje archiwalne

dom maklerski
 data wydania
 cena z dnia wydania
cena rekomendowana
 rodzaj rekomendacji
TRIGON DM2011-04-12
 11,60 zł
 18,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM 2009-03-18 14,60 zł
 19,00 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2008-01-29 43,60 zł
 43,60 zł
 kupuj
 PKO BP DM
 2007-01-11 37,20 zł
43,50 zł
 trzymaj

Dywidenda

 dzień nabycia prawa do dywidendy
dzień wypłaty
wartość dywidendy /akcję
 2020-09-29
2020-10-13
0,60 zł
 2019-09-12
2019-09-26
0,60 zł
 2018-08-282018-09-121,10 zł
 2015-06-302015-07-200,60 zł
 2014-06-052014-06-050,40 zł
 2013-08-192013-09-050,40 zł
 2009-06-262009-07-171,00 zł
 2008-06-272008-07-180,50 zł
 2007-06-19 2007-07-250,40 zł
 2006-06-19 2006-07-250,50 zł
 2005-06-17 2005-07-220,30 zł
 2004-06-15 2004-07-230,40 zł
 2003-06-10 2004-070,30 zł
 2001-06-08 2001-07-050,40 zł
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: