pl en

Dywidenda

 dzień nabycia prawa do dywidendy

dzień wypłaty

wartość dywidendy /akcję 

 2021-09-28

2020-10-12

0,34 zł

 2020-09-29

2020-10-13

0,60 zł

 2019-09-12

2019-09-26

0,60 zł

 2018-08-28

2018-09-12

1,10 zł

 2015-06-30

2015-07-20

0,60 zł

 2014-06-05

2014-06-05

0,40 zł

 2013-08-19

2013-09-05

0,40 zł

 2009-06-26

2009-07-17

1,00 zł

 2008-06-27

2008-07-18

0,50 zł

 2007-06-19

 2007-07-25

0,40 zł

 2006-06-19

 2006-07-25

0,50 zł

 2005-06-17

 2005-07-22

0,30 zł

 2004-06-15

 2004-07-23

0,40 zł

 2003-06-10

 2004-07

0,30 zł

 2001-06-08

 2001-07-05

0,40 zł

linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: