pl en

2022

  I Q 2022II Q 2022III Q 2022
IV Q 2022
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 106 571
156 331


 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 2 985
3 666


 Zysk/strata brutto (tys. zł) 2 876
3 644


 Zysk/strata netto (tys. zł) 2 224
3 444


 Amortyzacja (tys. zł) 1 932
1 804


 EBITDA (tys. zł) 4 917
5 470


 Aktywa (tys. zł) 335 637
363 801


 Kapitał własny (tys. zł)121 970
125 527


 Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716
5 982,716


 Zysk na akcję (zł) 0,372
0,576


 Wartość księgowa na akcję (zł) 20,387
20,9822021

  I Q 2021II Q 2021III Q 2021
IV Q 2021
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 57 088
65 878
83 678
105 424
 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) -453
-1 085
350
3 510
 Zysk/strata brutto (tys. zł) -383
-508
-693
5 131
 Zysk/strata netto (tys. zł) -475
-866
-656
3 875
 Amortyzacja (tys. zł) 1 198
1 259
1 419
1 771
 EBITDA (tys. zł) 745
174
1 769
5 281
 Aktywa (tys. zł) 241 282
272 597
292 039
314 546
 Kapitał własny (tys. zł)119 440
116 100
115 808
119 548
 Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716
5 982,716
5 982,7165 982,716
 Zysk na akcję (zł) -0,079
-0,145
-0,110
0,648
 Wartość księgowa na akcję (zł) 19,964
19,406
19,357
19,982
          

2020

  I Q 2020II Q 2020III Q 2020
IV Q 2020
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 82 920
90 544
79 176
89 241
 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 4 664
6 661
3 404
7 143
 Zysk/strata brutto (tys. zł) 2 983
7 030
3 035
7 189
 Zysk/strata netto (tys. zł) 1 575
6 233
1 686
5 337
 Amortyzacja (tys. zł) 1 080
1 156
1 229
1 243
 EBITDA (tys. zł) 5 774
7 817
4 633
8 386
 Aktywa (tys. zł) 248 996
255 383
251 103
243 862
 Kapitał własny (tys. zł)109 871
112 266
114 134
119 796
 Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716
5 982,716
5 982,716
5 982,716
 Zysk na akcję (zł) 0,263
1,042
0,282
0,899
 Wartość księgowa na akcję (zł) 18,365
18,765
19,077
20,024
          

2019

  I Q 2019II Q 2019III Q 2019
IV Q 2019
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 48 362
53 901
71 898
97 834
 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 517
1 073
2 156
4 221
 Zysk/strata brutto (tys. zł) 512
1 158
1 567
5 127
 Zysk/strata netto (tys. zł) 280
581
1 082
3 612
 Amortyzacja (tys. zł) 362
603
1 985
1 085
 EBITDA (tys. zł) 880
1 676
4 140
5 306
 Aktywa (tys. zł) 193 777
198 212
226 113
235 371
 Kapitał własny (tys. zł)105 789
102 660
104 066
107 737
 Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716
5 982,716
5 982,716
5 982,716
 Zysk na akcję (zł) 0,047
0,097
0,18
0,604
 Wartość księgowa na akcję (zł) 17,682
17,159
17,39
18,008
          

2018

  I Q 2018II Q 2018III Q 2018
IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)55 381
67 509
73 215
65 787
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł)3 972
4 906
5 164
2 676
Zysk/strata brutto (tys. zł)3 729
3 675
5 254
2 287
Zysk/strata netto (tys. zł)2 391
2 380
4 347
1 929
Amortyzacja (tys. zł)1 003
739
801
793
EBITDA (tys. zł)4 975
5 645
5 965
3 469
Aktywa (tys. zł)187 184
202 102
199 265
188 670
Kapitał własny (tys. zł)103 286
99 415
103 572
105 507
 Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716
5 982, 716
5 982,716
5 982,716
 Zysk na akcję (zł) 0,40
0,398
0,727
0,322
 Wartość księgowa na akcję (zł) 17,264
16,617
17,312
17,635
                                  

2017

  I Q 2017II Q 2017III Q 2017
IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)31 613
50 479
56 290
60 809
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł)1 429
93
5 986
7 478
Zysk/strata brutto (tys. zł)953
33
5 615
7 923
Zysk/strata netto (tys. zł)(96)
(29)
4 079
6 890
Amortyzacja (tys. zł)868
1 126
827
1 263
EBITDA (tys. zł)2 297
1 219
6 813
8 741
Aktywa (tys. zł)176 743
182 685
199 848
187 559
Kapitał własny (tys. zł)90 620
90 603
94 848
101 377
 Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716
5 982,716
5 982,716
5 982,716
 Zysk na akcję (zł) (0,016)
(0,005)
0,682
1,152
 Wartość księgowa na akcję (zł) 15,147
15,144
15,854
16,945
                                  

2016

  I Q 2016II Q 2016III Q 2016
IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)23 197
31 367
32 913
35 632
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł)(295)
634
2 669
(5 347)
Zysk/strata brutto (tys. zł)(148)
551
2 560
(5 577)
Zysk/strata netto (tys. zł)(242)
50
1 756
(6 280)
Amortyzacja (tys. zł)833
833
822
2 282
EBITDA (tys. zł)538
1 467
3 491
(3 065)
Aktywa (tys. zł)125 039
126 737
131 412
129 671
Kapitał własny (tys. zł)93 405
93 705
95 268
91 031
 Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716
5 982,716
5 982,716
5 982,716
 Zysk na akcję (zł) (1,762)
0,008
0,294
(1,050)
 Wartość księgowa na akcję (zł) 15,612
15,663
15,924
15,216
                                  

2015

  I Q 2015II Q 2015III Q 2015 IV Q 2015 
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)26 634
31 993
36 408
35 259
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł)72
840
2 805
(10 512)
Zysk/strata brutto (tys. zł)144
436
2 866
(10 834)
Zysk/strata netto (tys. zł)146
247
2 261
(10 543)
Amortyzacja (tys. zł)837
873
850
849
EBITDA (tys. zł)909
1 713
3 655
(9 633)
Aktywa (tys. zł)141 919
141 873
146 884
131 367
Kapitał własny (tys. zł)104 841
101 807
104 086
93 609
 Liczba akcji (tys. szt.) 5 982,716
5 982,716
5 982,716
5 982,716
 Zysk na akcję (zł) 0,024
0,041
0,378
(1,762)
 Wartość księgowa na akcję (zł) 17,524
17,017
17,398
15,647
                                  

2014

  I Q 2014II Q 2014III Q 2014 IV Q 2014 
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 44 657
33 123
38 277
48 016
 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) (1 361)
(2 655)
213
2 199
 Zysk/strata brutto (tys. zł) (1 407)
(2 603)
261
2 225
 Zysk/strata netto (tys. zł) (1 373)
(3 113)
207
2 285
 Amortyzacja (tys. zł) 797
800
780
890
 EBITDA (tys. zł) (564)
(1 855)
993
3 089
 Aktywa (tys. zł) 156 418
137 461
148 408
148 945
 Kapitał własny (tys. zł)107 792
102 294
102 515
104 898
 Liczba akcji (tys. szt.) 6 024,000
6 024,000
6 024,000
5 982,716
 Zysk na akcję (zł) (0,228)
(0,517)
(0,034)
0,382
 Wartość księgowa na akcję (zł) 17,894
16,981
17,018
17,534
                                  

2013

  I Q 2013II Q 2013III Q 2013 IV Q 2013 
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 802
28 076
37 810
64 930
 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) (1 167)(538)
1 271
4 029
 Zysk/strata brutto (tys. zł) (897)
(394)
1 622
3 794
 Zysk/strata netto (tys. zł) (928)
(190)
1 135
3 845
 Amortyzacja (tys. zł) 721
759
687
739
 EBITDA (tys. zł) (446)
221
1 958
4 768
 Aktywa (tys. zł) 138 464
138 344
147 342
159 675
 Kapitał własny (tys. zł)108 149
105 639
106 579
109 963
 Liczba akcji (tys. szt.) 6 024,000
6 024,000
6 024,000
6 024,000
 Zysk na akcję (zł) (0,154)
(0,032)
0,188
0,638
 Wartość księgowa na akcję (zł) 17,953
17,536
17,692
18,254
                                  

2012

  I Q 2012II Q 2012III Q 2012 IV Q 2012 
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 525
40 244
38 500
47 335
 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) 1 952
1 623
2 332
5 103
 Zysk/strata brutto (tys. zł) 1 184
1 681
2 047
5 133
 Zysk/strata netto (tys. zł) 865
1 297
1 670
3 428
 Amortyzacja (tys. zł) 766
772
770
819
 EBITDA (tys. zł) 2 718
2 395
3 102
5 922
 Aktywa (tys. zł) 137 908
140 933
143 047
143 579
 Kapitał własny (tys. zł)102 679
104 018
105 613
109 014
 Liczba akcji (tys. szt.) 6 024,00
6 024,000
6 024,000
6 024,000
 Zysk na akcję (zł) 0,144
0,215
0,277
0,569
 Wartość księgowa na akcję (zł) 17,045
17,267
17,532
18,097
                                  

2011

  I Q 2011II Q 2011III Q 2011IV Q 2011 
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 36 513
37 727
32 291
50 902
 Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) (1 503)
104
(381)
1 995
 Zysk/strata brutto (tys. zł) (1 564)
220
117
2 178
 Zysk/strata netto (tys. zł) (1 411)
270
145
2 059
 Amortyzacja (tys. zł) 812
786
782
801
 EBITDA (tys. zł) (691)
890
401
2 796
 Aktywa (tys. zł) 140 945
136 164
57 725
142 897
 Kapitał własny (tys. zł)99 330
99 597
99 888
101 907
 Liczba akcji (tys. szt.) 6 024,000
6 024,000
6 024,000
6 024,000
 Zysk na akcję (zł) (0,234)
0,045
0,024
0,342
 Wartość księgowa na akcję (zł) 16,489
16,533
16,582
16,917
                                  

2010

  I Q 2010II Q 2010III Q 2010IV Q 2010 
 Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 18 199
25 151
23 223
45 968
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł) (4 704)
(3 435)
(4 561)
(647)
Zysk/strata brutto (tys. zł)(5 320)
(3 307)
(4 394)
(725)
Zysk/strata netto (tys. zł)(4 645)
(2 213)
(3 691)
(420)
Amortyzacja (tys. zł)967
955
961
915
EBITDA (tys. zł)(3 737)
(2 480)
(3 600)
268
Aktywa (tys. zł)137 453
134 457
128 479
143 824
Kapitał własny (tys. zł)106 248
104 100
100 475
100 736
Liczba akcji (tys. szt.)6 024,000
6 024,000
6 024,000
6 024,000
Zysk na akcję (zł)(0,771)
(0,367)
(0,613)
(0,070)
Wartość księgowa na akcję (zł)17,637
17,281
16,679
16,722
                                  

2009

  I Q 2009II Q 2009III Q 2009 IV Q 2009 
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 25 415
27 579
32 989
33 373
Zysk/strata z dział. operacyjnej (tys. zł)(600)
(853)
791
902
Zysk/strata brutto (tys. zł)(283)
(489)
1 053
837
Zysk/strata netto (tys. zł)(715)
(724)
505
1 161
Amortyzacja (tys. zł)1 040
813
988
1 143
EBITDA (tys. zł)440
(40)
1 779
2 045
Aktywa (tys. zł)160 696
152 694
154 564
145 655
Kapitał własny (tys. zł)115 138
108 511
109 194
110 847
Liczba akcji (tys. szt.)6 024,00
6 024,000
6 024,000
6 024,000
Zysk na akcję (zł)(0,119)
(0,120)
0,084
0,193
Wartość księgowa na akcję (zł)19,113
18,013
18,126
18,401
                                  
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: