pl en

Zasady Dobrych Praktyk

Na podstawie § 4 i 16 Regulaminu Zarządu i § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz stosownie do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Zarząd spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. w dniu 15.01.2016, przyjął dokument na podstawie którego zobowiązuje się do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” z zastrzeżeniem trwałego lub częściowego niestosowania niektórych zasad – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

Opinie Biegłego Rewidenta

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach Spółki

W skład Zarządu Spółki wchodzą 3 osoby. 
  • 100% członków Zarządu Spółki to mężczyźni; 
  • kobiety stanowią 0% członków Zarządu Spółki.

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi 6 osób. 
  • 100% członków Rady Nadzorczej spółki to mężczyźni; 
  • kobiety stanowią 0% członków Rady Nadzorczej Spółki.

Kariera

Dywersyfikacja działalności stwarza nam możliwość współpracy ze specjalistami wielu branż i segmentów rynku. Pracownicy naszych spółek nieustannie wymieniają się wzajemnymi doświadczeniami i uczą nowych umiejętności. W efekcie udaje nam się wypracowywać rozwiązanie momentami nietypowe, ale zawsze skuteczne!


Kadra wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. to specjaliści wszechstronni, o szerokich horyzontach w spojrzeniu na biznes. Jeśli jesteś taki jak oni i chciałbyś dołączyć do naszego zespołu, prześlij aplikację na adres kadry@immobile.com.pl
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: