pl en

Zasady Dobrych Praktyk

Na podstawie § 4 i 16 Regulaminu Zarządu i § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz stosownie do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Zarząd spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. w dniu 15.01.2016, przyjął dokument na podstawie którego zobowiązuje się do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” z zastrzeżeniem trwałego lub częściowego niestosowania niektórych zasad – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: