pl en
Dariusz Skrocki - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Radca Prawny, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zdał egzamin sędziowski. Senior Partner jednej z największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce – Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy sp. k.

Doradca i negocjator w licznych procesach inwestycyjnych z udziałem klientów polskich i zagranicznych. Specjalista z zakresu transakcji przekształcania, przejmowania i łączenia spółek oraz nabywania przedsiębiorstw i istotnych składników majątku. Uczestnik wielu procesów audytu prawnego (due diligence), w tym przedsiębiorstw z branży produkcyjnej i gospodarki odpadami.

Doradca w procesach przekształceń własnościowych oraz debiutach giełdowych ogólnopolskiego banku i dużego browaru.

Członek Rad Nadzorczych licznych spółek prawa handlowego.

Współautor wielu konstrukcji prawnych mających na celu optymalizację podatkową planowanych przedsięwzięć gospodarczych.

Ekspert w dziedzinie procesów sądowych. Wielokrotnie reprezentował Klientów przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Piotr Fortuna - Sekretarz Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej PJP MAKRUM S.A. od listopada 2016r. Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. od marca 2015 r. Przed powołaniem do Zarządu Spółki, od czerwca 2011 r. pełnił funkcję Prokurenta.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. zwiń W latach 1992 - 2006 związany z bankowością (Bank Gdański S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., BZ WBK S.A.). Od roku 2006 prowadzi własną działalność gospodarczą FORTUNA Doradztwo Gospodarcze i Finansowe. Z Grupą Kapitałowa IMMOBILE S.A. rozpoczął współpracę w roku 2007, koordynując proces wprowadzania spółki na Giełdę. Ponadto pełnił funkcję m.in. Członka Zarządu MAKRUM Project Management Sp. z o.o. (2012 - 2015).

Obecnie pełni następujące funkcje: od 2011 r. - Dyrektor Finansowy GK IMMOBILE S.A. oraz Prokurent MAKRUM Development Sp. z o.o., Prokurent NOBLES Sp. z o.o.; od 2014 r. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej FOCUS Hotels S. A

Członek Komitetu Audytu PJP MAKRUM
Rafał Płókarz - Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz College of Europe (promotor: prof. L.Balcerowicz). Studia i szkolenia na uniwersytetach zagranicznych, w: Angers, Nancy i DePaul University w Chicago.

W latach 1994-2007 pracownik banków: Société Générale, Polskiego Banku Rozwoju, BRE Banku (obecny mBank) i Banku BPH. W dwóch ostatnich kolejno pełnił w latach 2002-2007 funkcje dyrektora departamentów bankowości prywatnej, zarządzając kilkudziesięcioosobowymi zespołami sprzedażowo-doradczymi w obszarze private banking. W latach 2007-2009 wiceprezes (senior vice-president) i członek Komitetu Zarządzającego banku prywatnego Edmond de Rothschild w Luksemburgu, oraz założyciel i dyrektor generalny polskiego przedstawicielstwa banku, wyspecjalizowanego w usługach typu wealth management.

Od 2009 r. członek rad nadzorczych i komitetów audytu trzech spółek giełdowej grupy kapitałowej Caspar, niebankowego lidera rynku usług zarządzania aktywami i dystrybucji funduszy inwestycyjnych: Caspar Asset Management SA, Caspar TFI SA oraz F-Trust SA.

Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (od 2009 r.), Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (od 2000 r.) i na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy (2017-2018). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu finansów i bankowości, w tym monografii: „Globalne rynki finansowe” (PWN 2013) i „Bankowość osobista” (CeDeWu 2017).

Przewodniczący Komitetu Audytu PJP MAKRUM
Rafał Jerzy - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy – magister inżynier rolnictwa. Ukończył program szkoleniowo-konsultingowy dla praktyków biznesu Management 2000 organizowany przez Canadian International Management Institute oraz Harvard Business School Publishing.

Prezes Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) od września 2007 r. Prezes Zarządu PROJPRZEM S.A. w okresie od 29.11.2016r. do 11.04.2017r.

Przedsiębiorca i inwestor ze znaczącym doświadczeniem w przemyśle tekstylnym i odzieżowym oraz w obrocie i wynajmie nieruchomości. Od 1991 roku założył i zarządzał kilkoma spółkami z przemysłu tekstylnego, w tym spółką PBH S.A., będącą właścicielem sieci sklepów odzieżowych marki "Quiosque". Od ponad 20 lat współpracuje ze spółkami z rynku nieruchomości, przeprowadził również kilka inwestycji w zakresie nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych.

Założyciel, Prezes Zarządu oraz przez wiele lat współwłaściciel firmy IMMOBILE Sp. z o.o. posiadającej nieruchomości, głównie hotelowe. Działała w nich sieć własnych hoteli pod marką FOCUS. W roku 2014 IMMOBILE Sp. z o.o. została przejęta przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.). W latach 2001-2006 był jedynym akcjonariuszem spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.), aktualnie posiada większościowy pakiet akcji. Ponadto pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki MAKRUM DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Przed ostatnim powołaniem na Prezesa Zarządu GK IMMOBILE S.A. pełnił między innymi następujące funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej MAKRUM S.A., Dyrektora Zarządu a następnie Członka Rady Nadzorczej PBH S.A.
Sławomir Winiecki - Członek Rady Nadzorczej

Studiował na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy (2003 r.) na kierunku Zarządzanie i Marketing w Organizacjach Gospodarczych.

W latach 1994-1997 pracował przy projektach budownictwa przemysłowego w Przedsiębiorstwie Modernizacyjno – Budowlanym TECHMA-BUD Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Następnie nadzorował oraz koordynował projekty w BUD-STAL S.A. (1997-1998), był Kierownikiem Projektu w Bydgoskim Przedsiębiorstwie Budowlanym INVEST-PARK Sp. z o.o. oraz Dyrektorem Działu Zarządzania Inwestycjami w Przedsiębiorstwie Budowlanym w Bydgoszczy (2002 – 2004 r.). W latach 2000-2002 prowadził własną działalność gospodarczą w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowo–handlowo–usługowych oraz biurowych.

Od czerwca 2004 r. do maja 2013 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w spółce CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o. w Bydgoszczy (dawniej: Euroinwest CDI Sp. z o.o.). W okresie od września 2008 r. do kwietnia 2011 r. był Członkiem Rady Nadzorczej MAKRUM S.A. Wiceprezes Zarządu spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (dawniej: MAKRUM S.A.) od maja 2011 r. Wiceprezes Zarządu PROJPRZEM MAKRUM S.A. w okresie od 29.11.2016 r. do 11.04.2017 r.
Marcin Marczuk - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Od 2005 roku radca prawny przy OIRP w Warszawie. Obecnie partner zarządzający kancelarii Królikowski Marczuk Geromin Adwokaci i Radcowie Prawni, gdzie nadzoruje praktykę funkcjonowania, obrotu i transakcji podmiotów prawa handlowego oraz grup spółek na rynku kapitałowym.

W latach 1996-1999 pracownik Urzędu KPWiG (obecnie KNF). W latach 1999-2003 pracownik spółki publicznej Compensa SA. W latach 2003-2006 dyrektor Biura Prezydialnego, Prokurent i Rzecznik Prasowy w PTU S.A. W latach 2007-2017 partner zarządzający renomowanej kancelarii prawnej.

Doświadczenia zdobywał w ramach kilkunastu rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych. Obecnie obok Spółki zasiada w organach nadzorujących: spółek publicznych Benefit Systems SA, BetaCom SA, TransPolonia Group SA czy Wikana SA, jak też kilku spółek niepublicznych, w tym instytucji finansowej. Jako członek niezależny uczestniczy w pracach komitetów audytu.

Komentator prasowy wydarzeń na rynku kapitałowym. Uczestnik szeregu konferencji i kongresów poświęconych problematyce prawa rynku kapitałowego i jego zagadnień praktycznych. Współautor komentarzy do m.in: Prawa Rynku Kapitałowego (2014, 2016, 2019), Ustawy o Obligacjach (2015, 2019) czy Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku MAR (2016) (wszystkie Wyd. C.H. BECK).

Członek niezależny w rozumieniu regulacji rynku kapitałowego i ustawy o biegłych rewidentach.
Członek Komitetu Audytu PJP MAKRUM
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: