pl en
Piotr Szczeblewski – Prezes Zarządu

Prezes Zarządu PJP MAKRUM S.A. od kwietnia 2017 roku.   Posiada wykształcenie wyższe, magister inżynier. Studiował na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na kierunku Technologia i Budowa Maszyn (1992 - 1997). W roku 2000 ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Rachunkowość Zarządcza. Odbył szereg szkoleń, w tym program szkoleniowo-konsultingowy dla praktyków biznesu „Management 2000”.  

W latach 1995 – 1999 pracował w ZNTK Bydgoszcz jako Zastępca Kierownika Zakładu Mechanicznego Z5.  

W okresie od 1999 do 2000 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Zakładu Mechanicznego Ramech w Bydgoszczy. 

Od 2000 do 2005 roku zatrudniony w spółce Elektromontaż Gdańsk na kontrakcie w Niemczech - praca przy kontraktach budowlanych na stanowisku Kierownika Budowy części mechanicznej i elektrycznej.  

W roku 2005 rozpoczął pracę w MAKRUM S.A., a następnie w jej spółkach zależnych. Od roku 2005 jako Project Manager, a w latach 2009 - 2012 jako Szef zespołu Project Managerów MAKRUM S.A. Od 2012 roku do grudnia 2017, pełnił funkcję Prezesa Zarządu firmy MAKRUM Project Management Sp. z o.o. Od roku 2016 pełni również funkcję Prezesa Zarządu firmy MODULO Parking Sp. z o.o.  

Przed powołaniem do Zarządu Spółki, począwszy od listopada 2016 roku, pełnił funkcję Dyrektora Generalnego.
Dariusz Szczechowski - Wiceprezes Zarządu  

Wiceprezes Zarządu PJP MAKRUM S.A. od kwietnia 2017 roku.  

Posiada wykształcenie wyższe, magister inżynier. Studiował na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (1991 - 1996) na kierunku Technologia i Organizacja Budownictwa.

W latach 1996 - 2002 pracował przy projektach budowlanych realizowanych w formule Generalnego Wykonawcy przez firmę Budomont – Pomorze Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Następnie od 2003 roku zarządzał projektami jako Kierownik Kontraktu w firmie Budimex – Dromex S.A. W latach 2005 – 2007 odpowiadał za działania akwizycyjne Budimex – Dromex S.A. jako Zastępca Dyrektora Biura Handlowego.

Od 2007 roku rozpoczął pracę w firmie Bin – Biuro Inżynierskie Sp. z o.o. jako Dyrektor Marketingu, a następnie pełnił funkcję Wiceprezesa i Członka Zarządu. W ramach swoich zadań zarządzał działaniami firmy prowadzącej projekty przemysłowe i magazynowe, a specjalizującej się w kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych z wykorzystaniem konstrukcji stalowych.  

Dariusz Szczechowski od maja 2013 roku do lutego 2018, zarządzał spółką MAKRUM Sp. z o.o. – początkowo na stanowisku Wiceprezesa, a następnie - Prezesa Zarządu. Od 2014 roku do grudnia 2017 pełnił również funkcję Członka Zarządu w firmie MAKRUM Project Management Sp. z o.o. Od roku 2016 sprawuje funkcję Członka Zarządu w spółce MODULO Parking Sp. z o.o.

Przed powołaniem do Zarządu Spółki, począwszy od listopada 2016 roku, pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego.
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: