pl en

Czaty inwestorskie

Czat po publikacji wyników za III kwartał 2019 r.:


Dzień dobry, zapraszam do zadawania pytań.

Na jakim etapie jest prowadzona od przejęcia spółki restrukturyzacja? Czy ten proces dobiegł już końca?

Proces restrukturyzacji zakończył się już pod koniec 2017. Wyniki były widoczne w sprawozdaniu za 2018. Teraz pracujemy nad rozwojem

Jak wyglądają postępy w rozwoju spółki zagranicą? Czy może Pan podać więcej konkretów i jak rynki zagraniczne kontrybuują do całego wyniku?

Spółka jest nakierowana na sprzedaż zagraniczną, szczególnie w systemach przeładunkowych i jest to widoczne w sprawozdaniu 3Q. Dokonaliśmy również zwiększenia sprzedaży systemów parkingowych, których udział w eksporcie powinien systematycznie rosnąć. Prowadzimy promocję MODULO we Francji (udział w targach) oraz budowę sieci dystrybucji w całej Europie

Jaki wpływ na koszty w PJP będzie miała podwyżka płacy min. w najbliższych latach? Czy da się jakoś temu przeciwdziałać?

Średnia płaca w spółce Projprzem Makrum jest dużo wyższa od płacy minimalnej. Wychodzimy na przeciw oczekiwaniom pracowników, podwyższając ich wynagrodzenie, równocześnie pracując nad zwiększeniem wydajności pracy. Jesteśmy w trakcie rozbudowy i modernizacji zakładu.

Jaka jest polityka dywidendowa spółki, gdyż raczej nie jest uzależniona od wysokości zysków?

Spółka nie opublikowała oficjalnej polityki dywidendowej. Staramy się dbać o akcjonariuszy, jednocześnie nie hamując rozwoju spółki.

Dzień dobry jak wygląda obecnie sprzedaż MODULO na zagranicę i czy znacząco się sytuacja zmieniła w tym roku?

Budujemy działy sprzedaży i eksportu. Sprzedaż będzie rosła w najbliższych latach.

Jaki potencjalny wpływ na Projprzem może mieć dołączenie Atremu do GKI?


Pozytywny, szczególnie w synergiach dotyczących projektów budowlanych, udziału w konsorcjach itp.

Kurs akcji dość mocno stracił na wartości w 2019 roku? Czy Pana zdaniem jest ku temu jakieś fundamentalne uzasadnienie??

Nie ma, spółka się rozwija, ale wydaje mi się że tendencje spadkowe wynikają z negatywnych nastrojów na GPW

Wzrosły przychody z przeładunkowych systemów, ale w innych działach spadły znacząco więc jak wyglądać może sytuacja we wszystkich segmentach (wzrosty czy dalsze spadki) w 2020 roku?


Spodziewamy się dalszego wzrostu w przeładunkach i parkingach oraz wzrostu w budownictwie, w związku z nowymi kontraktami. Sprzedaż maszyn Makrum powinna pozostać na poziomie z roku 2019.

Sprzedaż parkingów rośnie ale chyba są jeszcze kłopoty z rentownością produkcji. Kiedy to się zmieni?

Zmieni się gdy osiągniemy stabilność wpływu zamówień i odpowiednią skalę produkcji. Spodziewamy się tego gdy osiągniemy sprzedaż na poziomie wyższym niż 25 mln zł. Dzisiejszą niższą rentowność traktujemy jako inwestycję.

Przy jakim poziomie sprzedaży systemy parkingowe będą rentowne ?

Jak wyżej – Spodziewamy się tego gdy osiągniemy sprzedaż na poziomie wyższym niż 25 mln zł. Dzisiejszą niższą rentowność traktujemy jako inwestycję.

Witam, Na jakim etapie są kolejne obiecane akwizycje …?

O akwizycjach nie rozmawiamy – pracujemy nad nimi. Jednocześnie mocno rozwijamy nasze kluczowe produkty i usługi.

Czy spółki projprzemu również będą się prezentować podczas konferencji o inwestowaniu 6 grudnia w Bydgoszczy?


Tak, reprezentanci zarządów wszystkich spółek wezmą udział w tzw. Targach spółek, podczas którym będzie można z nami porozmawiać i zadawać pytania. Serdecznie zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu – to ostatnie dni na rejestrację. Więcej informacji o tym evencie: http://blog.immobile.com.pl/quovadisgieldo/

Spadek przychodów w budownictwie przemysłowym wynosi 35%. Czy można się spodziewać zmniejszenia tej negatywnej dynamiki w ostatnim kwartale rok?


Spodziewamy się lepszych wyników w czwartym kwartale, w związku z finalizacją niektórych z kontraktów. Nowy rok rozpoczniemy z pełnym obłożeniem kontraktowym. Zapowiada się, że rok 2020 będzie lepszy od 2019.

Wynik budownictwa w Q4 2019 ma być lepszy. A jak wyglądają perspektywy 2020 roku, czy spółka wejdzie w nowy rok zabezpieczona pod kątem kontraktów do realizacji?

Podobne pytanie – odpowiedź powyżej

Jak oceniają Państwo na dzień dzisiejszy perspektywy dla Modulo po kilku już latach rozwoju tego segmentu? Jakie są jego cele przychodowe na 2020 rok?

Rynek wygląda bardzo perspektywicznie. Widzimy zapotrzebowanie na systemy w całej Europie i coraz większą rozpoznawalność naszej marki na tym obszarze. Spodziewamy się znacznego wzrostu przychodów, chcemy zachować tendencję podobną do tegorocznej

W zeszłym roku kurs pięknie rósł mimo spadków na giełdzie a teraz mam wrażenie, że jest na odwrót, co się stało według zarządu i jak zarząd ocenia cenę akcji?

Tak jak odpowiedzieliśmy w jednym z poprzednich pytań – fundamentalnie dzieje się dobrze. Tendencji spadkowych upatrujemy w negatywnych nastrojach na GPW

Co się teraz znajduje w segmencie określanym jako “pozostałe” po sprzedaży biurowca?

Segment pozostaje jest nieistotny z punktu widzenia bieżącej działalności. Wykazane przychody pochodzą z końcówki najmu biurowca przy ul. Bernardyńskiej w Bydgoszczy w 1Q2019. Obecnie po jego sprzedaży, działalność związana z najmem jest wygaszana.

Sprzedaż systemów przeładunkowych głównie wzrosła dzięki sprzedaży części zamiennych r/r , co jest powodem ?

Rozwijamy się w dwóch obszarach – sprzedaży nowych pomostów, jak również sprzedaży części w sektorze serwisowym. Nad rozwojem serwisu będziemy pracowali także w kolejnych latach.

Aktualnie parkingi przynoszą 8mln. Kiedy spodziewa się Pan 25mln.? 2 lata, 3lata?

W najbliższych dwóch latach powinniśmy osiągnąć ten cel

Czy jest szansa ,że rok 2019 segment budownictwa przemysłowego pokaże zysk ( operacyjny, netto)?

Podobnie jak w pytaniach wyżej – widzimy taką szansę

Jak dużym spadkiem cechuje się segment maszyn krusząco-mielących? Co jest przyczyną i jakie kierunki spółka zamierza poczynić, by zmienić ten stan rzeczy?

Na początku 2018 roku kończyliśmy projekty związane ze sprzedanym zakładem w Sępólnie, dlatego przychód był wyższy. Obecnie koncentrujemy się na własnych produktach. Chcielibyśmy ustabilizować ten segment na poziomie co najmniej podobnym do bieżącego.

Cytat:”Na koniec 2019 roku Grupa spodziewa się istotnego wzrostu przychodów tego segmentu, w związku z nowymi kontraktami, których zakończenie przewidywane jest na koniec roku.”

O jakiej ilości kontraktów mowa i rzędu jakiej wielkości wzrostu mowa?

Jeśli pytanie dotyczy budownictwa, to planowany wzrost przychodów wynika głownie z wysokiego tempa realizacji już zawartych kontraktów, a nie z dużej liczby zawieranych nowych umów.

Parę miesięcy temu zrobiło się głośno o spowolnieniu na rynku niemieckim. Teraz w mediach chyba ‘afera’ przycichła. Jak Pan widzi sytuację w ostatnich msach?

W segmentach w których jesteśmy obecni, czyli systemy przeładunkowe i parkingowe, widzimy wzrost zapotrzebowania. Ale branża maszynowa charakteryzuje się pewnym spowolnieniem, szczególnie jeżeli chodzi o duże kontrakty.

Czy sprzedaż maszyn krusząco-mielących będzie charakteryzować się ciągłym spadkiem aż do wygaszenia czy nie zamierzacie rezygnować z tego produktu?

Zaprzestaliśmy realizacji projektów na dokumentacji klienta, pozostając tu firmą o charakterze inżynieryjnym i stawiając na autorskie produkty. Chcemy rozwijać sprzedaż naszych maszyn. Jesteśmy krajowym liderem rynku maszyn krusząco-mielących, tysiące naszych maszyn pracuje w polskich kopalniach i zakładach przetwórstwa minerałów, więc nie pozostawimy naszych wieloletnich klientów bez wsparcia.

W raporcie pojawiło się info, że przejęcie Atrem może mieć skutki dla PJP, w szczególności dla Projprzem Budownictwo. Można prosić o rozwinięcie tej myśli?


Tak jak pisaliśmy wyżej – pozytywne skutki uwidocznią się szczególnie w synergiach dotyczących projektów budowlanych, udziale w konsorcjach itp.

Bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Relacja z czatu zostanie udostępniona na łamach Strefy Inwestorów i w mediach spółki PROJPRZEM MAKRUM.

Przy okazji jeszcze raz serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie dla inwestorów – Quo Vadis Giełdo? – to debata praktyków rynku kapitałowego, a wśród nich jeden z redaktorów Strefy, Rafał Irzyński (https://www.youtube.com/watch?v=A3Lpwt7jrhI). Spotkajmy się aby porozmawiać o naszej spółce i o rynku.

Info: http://blog.immobile.com.pl/quovadisgieldo/
linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: