pl en

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2004 rok

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2004 rok

Sprawozdanie Finansowe za IV kwartał 2004 roku

Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2004 roku

Sprawozdanie Finansowe za I połowę 2004 roku

Sprawozdanie Finansowe za II kwartał 2004 roku

Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2004 roku

linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: