pl en

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2008 rok

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2008 rok

Sprawozdanie Finansowe za IV kwartał 2008 roku

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I połowę 2008 roku

Jednostkowe sprawozdanie Finansowe za I połowę 2008 roku

Sprawozdanie Finansowe za II kwartał 2008 roku

Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2008 roku

linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: