pl en

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok

Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2013 roku

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2013 roku

Jednostkowy Raport Finansowy za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2013 roku

linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: