pl en

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok

Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2014 roku

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2014 roku

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2014 roku

linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: