pl en

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok

Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2015 roku

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2015 roku

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2015 roku

Skonsolidowany Raport Finansowy za I kwartał 2015 roku

linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: