pl en

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok

2017-04-10
List Zarządu

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok

2017-04-10
List Zarządu

Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2016 roku

Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2016

Jednostkowy raport finansowy za I półrocze 2016

Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2016 roku

linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: