pl en

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok

2019-03-18
List Zarządu

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok

2019-03-18
List Zarządu

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2018 roku

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2018 roku

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I połowę 2018 roku

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I połowę 2018 roku

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2018 roku

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2018 roku

linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: