pl en

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2021 r.

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2021 r.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2021 r.

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2021 r.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2021 r.

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2021 r.

linki:
Narodowy Bank Polski Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych Komisja nadzoru finansowego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Newsletter Inwestora PROJPRZEM S.A.: