R2003 - roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe