R2005 - roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe