R2009 - roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe