1H2010 - półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe