R2010 - roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe