1H2011 - półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe