1Q2011 - kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe