1Q2013 - kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe