1Q2013 - kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe