1H2014 - półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe