1H2014 - półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe