1H2015 - półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe