1H2015 - półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe