3Q2015 - kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe