1Q2016 - kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe